VÄLKOMMEN TILL VINSTOPTIMERING

Vinstoptimering AB erbjuder verksamhetsbaserade lösningar för restauranger, caféer och barer som hjälper till att förbättra och effektivisera den dagliga driften.

Vi erbjuder professionellt förändringsstöd för att öka lönsamheten på både lång och kort sikt. Att kvalitetssäkra verksamheten för att minimera misstagen, är både klokt och lönsamt.

Våra metoder baseras både på erfarenhet från internationellt mycket väletablerade restauranger och hotell, och från förändringsarbete i andra branscher.

Vi har sett ett behov av att öka omsättningen, få kontroll över kostnaderna och på så vis optimera resultatet. Detta kan göras med bibehållen eller förbättrad kundnöjdhet.

Optimera – att göra så gynnsam som möjligt

Tillsammans med kunden arbetar vi fram en aktivitets- och marknadsplan med konkreta åtgärdspunkter baserat på verksamhetens behov.

I dagens läge så ökar antalet restauranger stadigt, vilket medför en ökad konkurrens. Det har aldrig varit viktigare än nu att driva sitt företag på ett så lönsamt och framgångsrikt sätt som möjligt. Ingen vill förlora sina kunder till konkurrerande verksamheter, eller dra på sig onödiga utgifter.

Att optimera sin verksamhet handlar alltså om att skapa bästa möjliga resultat med befintliga resurser. Det är någonting som servicebranscher, som hotell och flyg, sedan år tillbaka dagligen arbetar med. Nu är det hög tid även för restaurangbranschen att göra detsamma.

Optimum – det bästa i en viss given situation
AFFÄRSIDÉ & ARBETSSÄTT

Vinstoptimering erbjuder en helhetsportfölj gällande driften av restauranger, caféer och barer. Vinstoptimering visar hur man med hjälp av marknadsföring, ledarskap och medvetenhet kan åstadkomma kostnadseffektiva lösningar.


UPPDRAGSGIVARE


Våra uppdragsgivare är vanligtvis företag som är intresserade av att stärka sin vinstmarginal och även intresse att utveckla sin rörelse för att skaffa sig en bättre och starkare ställning i förhållande till sina konkurrenter.


LAGEROMSÄTTNING


Vinstoptimering fastställer de faktiska värdena inom företaget för att använda dessa som grund för framtida prognoser. Vinstoptimering hjälper er att öka personalens vilja och förståelse för lönsamhet.

Vinstoptimering arbetar bland annat med:
• Minimera svinn, stöld och slarv
• Innebörden och värdet av inventering
• Inventeringssystem
• Produktkännedom

OMFATTNING


Vinstoptimering arbetar bland annat med:

• VGI – ett standardiserat instrument för att detektera utvecklings- potential och följa upp utvecklingsarbetet. Indexet innebär även att verksamheten kan ställas i relation till andra liknande verksamheter.


LEVERANTÖRER OCH UPPHANDLINGSSTÖD


Genom att analysera företagets behov bygger Vinstoptimering upp effektiva leverantörsförbindelser som gynnar företaget såväl som gäster och leverantörer. En kunnig och tydlig inköpare är också en trygg och bra kund för leverantören.

Vinstoptimering arbetar bland annat med:
• Struktur & strategier
• Vikten av uppdatering
• Förväntningar och krav
• System för upphandling och värdering av anbud

MARKNADSFÖRING


Med hjälp av en analys av företaget och dess förutsättningar tar vi fram en operativ marknadsplan med hänsyn till de taktiska förutsättningarna för att stärka företagets varumärke och lönsamhet. Med rätt användning av marknads- föring lokaliserar du dina gäster och deras behov.

Vinstoptimering arbetar bland annat med:
• Menyns funktion som marknadsföring
• Hur service påverkar marknadsföring

EKONOMISKA STÖDPROGRAM, AVTAL SAMT UTBILDNING


Med genomarbetade tillvägagångssätt styr vi arbetet så effektivt som möjligt emot företagets ekonomiska mål och samtidigt kvalitetssäkrar företagsrutiner för framtida resultat.

Vinstoptimering arbetar bland annat med:
• Förståelsen för prissättningen av maträtter och drycker
• Optimering av intäkter och vinst
• Budgetering och prognoser av omsättning för framtida resultat Investeringar och kapitalbehov

PERSONALKOSTNADSINDEX OCH KVALITETSUNDERSÖKNINGAR


Genomlysning av personalens lönsamhet och arbetsinsats.

Vinstoptimering arbetar bland annat med:
• Kostnadseffektiviteten
• Kundnöjdhet och goodwill
FÖRETAGET

Jag kommer ursprungligen från Tyresö där jag redan vid ung ålder började jobba inom restaurang.

Mitt intresse att utvecklas som bartender tog mig först till Skottland för att 6 månader senare bosätta mig i Manchester. Väl där så var jag med och utvecklade alltifrån Michelinstjärniga restauranger till prisbelönta cocktailbarer.

Efter min tid i Manchester så flyttade jag till Melbourne där jag fick möjlighet att vara med och utveckla flera prisbelönta cocktailbarer och restauranger.

Tack vare mina prestationer i Melbourne fick jag möjligheten att prova mina kunskaper i det prestigefyllda hotellet Burj-Al-Arab (Dubai) som dryckesansvarig, där jag utvecklade flera olika dryckeskoncept samt kvalitetssäkrade standarden för hela hotellets dryckesverksamhet.

Väl efter Dubai åkte jag tillbaka till Melbourne där jag fortsatte att utveckla dryckeskoncept för olika krögare. Efter en tid där fick jag ytterligare en möjlighet att packa väskorna och åka iväg till Maldiverna för utveckla mina kunskaper på One & Only Reethi Rah.

Jag avslutade min utlandsvistelse med att åka tillbaka till Dubai igen. Denna gång för att vara med och nystarta restaurang- och barprojekt med självaste Alain Ducasse och hans team i ADF (Alain Ducasse Foundation).

Efter detta så återvände jag till Stockholm där jag har jobbat på olika positioner på ett antal restauranger och barer runt om i Stockholm.Rikard Lindqvist
VD och grundare

Kontakta mig gärna på 070 960 31 29 eller via epost rikard.lindqvist@vinstoptimering.comREFERENSER